VIHARA RATANAVANA ARAMA

Vihara Ratanavana Arama ini terletak di Desa Sendangcoyo Kecamatan Lasem; kurang lebih lima kilometer ke arah Wisata Alam Kajar; berada di daerah perbukitan (sekitar 120 m di atas permukaan air laut). Di lokasi ini terdapat banyak sekali fasilitas sarana dan prasarana peribadatan dengan ornamen-ornamen yang unik dan menarik, dengan pemandangan lepas laut, pegunungan, dan hamparan sawah/ tegalan/ perkebunan yang luas.

wihara

Di perbukitan paling atas ada area makam Bhiksu/Bante I (pendiri/pengelola vihara), yang meninggal dunia pada tahun 2000. Di lokasi makam didirikan candi (menyerupai Candi Borobudur) seluas kurang lebih 500 M2dengan empat pintu dari arah Barat, Timur, Selatan, dan Utara.

wihara2

Obyek utama pada obyek wisata budaya ini adalah Vihara Ratanavana Arama itu sendiri. Daya tarik yang paling kuat dimiliki oleh obyek wisata adalah latar belakang sejarah, budaya, serta aspek keagamaan yang dimiliki oleh Vihara Ratanavana Arama. Bangunan utama di Vihara Ratanavana Arama ialah berupa candi yang merupakan makam Bhante Sudhammo Mahathera, ialah point interest dari obyek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *